Клоун. Эскиз. 1968 г. Бумага, карандаш, 12 x 17

Клоун
Эскиз. 1968 г. Бумага, карандаш, 12 x 17