Бегство в Египет (II). 1999 г. Холст, масло, 71 х  95

Бегство в Египет (II)
1999 г. Холст, масло, 71 х  95